Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TSE Living

     จากปีพ.ศ.2547 ช่วงที่สังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก บ้านจัดสรรโครงการต่างได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียมหรือสำนักงานต่างๆ ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด ธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างจึงได้รับผลพลอยได้ในทิศทางที่ดี อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและภาคการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ สิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นช่องทาง ทางธุรกิจที่ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้จากการเติบโตของปัจจัยสี่

     เมื่อเป็นดังนั้นบริษัท ทีเอสอี ลีฟวิ่ง จำกัด จึงเป็นองค์กรแรกของบริษัทในกลุ่มทีกรุ๊ป (TGroup) จากการที่บริษัทฯ มีศักยภาพที่แข็งแรงในการจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การก่อสร้าง เพื่อส่งมอบให้แก่โครงการบ้านจัดสรร หรือช่างรับเหมาก่อสร้าง อย่างซื่อตรง ตรงตามเวลา ในราคาที่เป็นธรรม ทำให้บริษัทฯได้รับการสนับสนุนและการเข้าเป็นลูกค้าที่ดีกับบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทเองก็มีวิสัยทัศน์ ในการทำธุรกิจคือ การประสบความสำเร็จท่ามกลางความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Win-Win Situation) ไม่ว่าลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่งก็คือพันธมิตรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

     ต่อมาในปีพ.ศ.2551 ทั่วโลกต้องประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน โดยเริ่มเกิดขึ้นจากประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่มประเทศยุโรป แม้กระทั่งเอเซีย และประเทศไทยด้วย ทำให้ทั่วโลกหยุดชะงักในการแข่งขันทางธุรกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจับจ่ายเพื่อการบริโภครวมไปถึงการซื้อขายบ้านพักอาศัยก็ต้องลดลงอย่างเฉียบพลัน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ ต้องพักชะลอออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ธุรกิจการซื้อขายวัสดุก่อสร้างลดปริมาณลงอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่าใด อนึ่งการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้เริ่มมีการแข่งขันกันอย่างสูง

     พ.ศ.2553 แล้วก็ถึงคราที่บริษัท ทีเอสอี ลีฟวิ่ง จำกัด ก็ได้โอกาสที่ดีในการขยายรูปแบบธุรกิจออกไปอีกธุรกิจหนึ่งนั่นก็คือ การผลิตเครื่องประดับอัญมณี เพราะเราได้พันธมิตรที่ดี มีศักยภาพจากตัวแทนในกลุ่มประเทศยุโรปเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจใหม่นี้ เรามองเห็นโอกาสของการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ปัจจุบันนี้บริษัทฯ เรายังคงดำเนินธุรกิจการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มธุรกรรมในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ตามคำสั่งซื้อตามแบบ และในอนาคตบริษัท ทีเอสอี ลีฟวิ่ง จำกัด จะกลายเป็นตัวแทนการค้าขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย